Grön trafikskola/ Vårt motto

EcoDriving

Trafikcenter är en grön trafikskola sedan 2000-01-01, en av de första i Halland.
EcoDriving är undervisning om hur man med en medveten körning kan påverka sin bensinförbrukning och därmed även vår gemensamma miljö. Är du elev hos oss får du även undervisning i detta.

 

Vårt motto

Vi på Trafikcenter vill med vår utbildning ge eleverna en GOD kunskap som grund för körkortet. Det handlar om en kunskap man ska ha med sig och ha nytta av hela livet i en mängd skiftande trafikmiljöer. Det handlar om Ditt liv och De andra trafikanternas. Hos oss är målet att alla ska få sådan undervisning att de kan nå fram till körkort. Vägen dit är dock olika lång. Varje person har sin inlärningstakt, det tar helt enkelt olika lång tid.

Vi tycker också det är viktigt att utbildningen sker under avspända förhållanden och att vi trivs ihop! Kunskapen får eleven hos oss och får öva in nya moment i körningen. Det är en fördel om eleven kan träna ytterligare hemma på momenten dvs. skaffa sig mängdträning.

Trafikcenter är en STR trafikskola (STR Sveriges Trafikskolors Riksförbund).